Промоция!

Комплект от два сборника с пословици и поговорки + един подарък

Комплект от два сборника с пословици и поговорки + един подарък
1.Мъдростта на Дзен: Бележки от вечността, кн. 5
2.Мъдростта на древна Индия: Бележки от вечността, кн.6
3.Дхаммапада – Мъдростта на Буда: Бележки от вечността, кн. 10

19.97 лв. 13.50 лв.

Мъдростта на древна Индия: Бележки от вечността, кн.6

Мъдростта на древна Индия: Бележки от вечността, кн.6

Тук са събрани близо 2000 поговорки, обединени в 250 теми, които представят непреходната мъдрост на една от люлките на човешката цивилизация – древна Индия, в цялото културно и етническо многообразие на тази далечна и екзотична страна.

„Животът трепти като капка вода върху лотосов лист.“

„Денят завършва със залез, нощта – с изгрев. Радостта завършва със скръб, скръбта – с радост.“

„Победи целия свят с истината, болката с милосърдие, сановниците с вярна служба и враговете си с ловкост с лъка.“

„В Бог е вплетена цялата тази вселена, като скъпоценни камъни в златни нишки.“

„Ти си онова, което е твоето дълбоко, водещо желание. Каквото е желанието ти, такава е волята ти. Каквато е волята ти, такива са делата ти. И каквито са делата ти, такава е и съдбата ти.“

„Едно от двете неща е неизбежно: или човекът се разделя с богатството си, или богатството се разделя с човека. Защо тогава да жалим за загубата?“

„Само славеят разбира розата.“

Мъдростта на Дзен: Бележки от вечността, кн. 5

Мъдростта на Дзен: Бележки от вечността, кн. 5

В този сборник са включени най-вдъхновяващите дзен поговорки, идеите на велики философи с определяща роля за развитието на Дзен, заветите на прочути дзен учители и патриарси и най-красивите мисли и стихове от анонимни дзен монаси, поети и мъдреци.

„Когато стигнеш върха на планината, продължи да се изкачваш.“

„Препускай с коня си по острието на меча; скрий се в сърцето на пламъците.“

„Щастието е просто нещо – щастлив си, когато не се опитваш да бъдеш щастлив.“

„Когато се прицелиш в съвършенството, разбираш, че то е подвижна цел.“

„Ти си далече от края на твоето пътуване. Пътят не е в небето. Пътят е в сърцето.“  (Буда)

Дхаммапада - Мъдростта на Буда: Бележки от вечността, кн. 10

„Дхаммапада” е съкровищница от прости и поетични афоризми,представящи непреходната мъдрост на Буда и неговото морално-етично и философско учение, чиято цел е човешкото щастие и избавянето от страданията. Думата „дхамма” означава „вечна истина“, „свещено учение“ и „закон“, а „пада” – „път”.

Всичко онова, което сме, е резултат от нашите мисли. То е съградено върху тях и умът е върховният ни водач.

Нека човек побеждава гнева с обич; нека покорява злото с добро; нека надмогва алчността с щедрост и лъжата с истина.

Добрите хора блестят отдалеч като заснежени хималайски върхове. Злите са невидими като стрели,пуснати в нощта.

Допълнителна информация

Комплект от два сборника с пословици и поговорки + един подарък
1.Мъдростта на Дзен: Бележки от вечността, кн. 5
2.Мъдростта на древна Индия: Бележки от вечността, кн.6
3.Дхаммапада – Мъдростта на Буда: Бележки от вечността, кн. 10