Д. М. Мърдок - Пергамент Прес

Блог

Д. М. Мърдок

Д. М. Мърдок, известна още с литературния псевдоним Ачария S, е американска изследователка на религиите, привърженичка на теорията за християнството като мит. Автор е на няколко книги, в които застъпва тезата, че християнската религия е възникнала на базата на по-древни митологични системи. Консултант е на Част I на популярния документален филм „ZEITGEIST” и член на обществената организация „Комитет за научно изучаване на религиите” към Съвета за светски хуманизъм. Заради последователното отстояване на тезата, че налагането на християнството е една от най-големите конспирации в човешката история Д. М. Мърдок е обект на яростна критика от страна на редица християнски апологети и богослови.