Съобщение! („Short Story Masterpieces with a Twist Ending”) - Пергамент Прес

Блог

Съобщение! („Short Story Masterpieces with a Twist Ending”)

Скъпи читатели, молим ви да имате предвид следното:

На гърба на корицата на „Short Story Masterpieces with a Twist Ending”, Vol. I, е допусната печатна грешка. Вместо „twenty-three” е написано „thirty-one”. Реалният брой на разказите в книгата е двайсет и три.

Издателство „Пергамент Прес” се извинява за неточността.