„Великите умове и идеи в историята” и „Стоте най-добри книги за образование” - Пергамент Прес

Блог

„Великите умове и идеи в историята” и „Стоте най-добри книги за образование”

„ВЕЛИКИТЕ УМОВЕ И ИДЕИ В ИСТОРИЯТА”, от Уил Дюрант

„Великите умове и идеи в историята” е открито хуманистична книга, събрала най-доброто от нашето интелектуално и културно наследство. Тя служи като мярка за гения и пътеводител към сюблимното в хода на човешката цивилизация. Тук носителят на „Пулицър” Уил Дюрант, наричан още „нежния философ” и „радикалния светец”, с феноменалната си ерудиция и проза, издигаща се до висотата на поезия, осветлява големите върхове в историята на нашия вид.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 За безсрамния култ към героите
 Десетте най-велики мислители
 Десетте най-велики поети
 Стоте най-добри книги за образование
 Десетте върха в човешкия прогрес
 Дванайсет съдбоносни дати в световната история


Уил Дюрант е американски писател, философ и историк, удостоен с наградата „Пулицър“ (1968 г.) и Медал на свободата (1977 г.).

Той прекарва повече от петдесет години в написването на прочутата си 11-томна „История на цивилизацията“, с която си спечелва името на един от най-ерудираните изследователи и историци през XX в.


За „Стоте най-добри книги за образование”
Четвърта глава от „Великите умове и идеи в историята” е посветена на 100-те най-велики книги за образование, подбрани и представени от Уил Дюрант. Според автора те описват по най-пълен начин достиженията на човешкия ум и гений, изграждат изчерпателна картина за света и вселената и  проследяват приливите и отливите в човешката история през вековете. Освен на образованието тази глава е посветена и на любовта към книгите, за което свидетелства нейното начало:
„Ако бях богат, щях да имам много книги и щях да се глезя с подвързии ярки за окото и меки на досег, хартия щедро непрозрачна и шрифтове от ранните години на книгопечатането. Щях да облека моите богове в кожа и злато, нощем щях да паля свещи в знак на преклонение пред тях и да прехвърлям имената им като мъниста на молитвена броеница. Библиотеката ми щеше да бъде просторна, тъмна и хладна, недостъпна за чужди очи и звуци, със стройни прозорци, гледащи към тихи поля, пищни кресла, приканващи към духовно общуване и блянове, лампи с абажури, осветяващи кътчета за четене тук-там, и всеки инч от стените щеше да бъде скрит зад мисловното наследство на нашата раса. И там по всяко време моята ръка и дух биха посрещали с добре дошли приятелите ми, ако техните души са жадни и ръцете им са чисти. В средата на този храм на книгите бих събрал Стоте най-добри книги на света за образование… [Те] ще стоят зад стъклена витрина, която едновременно ще ги пази и ще ги открива. Представям си приятелите си, които всяка седмица прекарват там по няколко хубави часа, минавайки от том на том с наслаждение и без да бързат. Ще поседнете ли с мен?” Почти всички книги от списъка със „Стоте най-добри книги за образование” вървят с линк, откъдето те могат да бъдат изтеглени и прочетени на английски и в редки случаи на български.

Линк към Списъка:

„Стоте най-добри книги за образование”