Пергамент Прес

Адрес: Книжна борса „Искър“ ул. Поручик Христо Топракчиев 11. Етаж 2, офис 14.

Офис:
0887078125


Връзки с обществеността
Яна Йотова
0887078125
yana.pergamentpress@gmail.com


Управител
Силвия Йотова


Главен редактор
Станимир Йотов


Дизайн и предпечат
Екатерина Рудолф


За търговци
0888667753
staniotov@abv.bg

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top